જાહેરમાં કચરો ફેંકનારા અને પ્લાસ્ટિક વાપરનારા દંડાયા

રૈયા ચોકડીથી રૈયા ગામ સુધી સફાઈ ઝુંબેશ
રૈયા રોડની 10 દુકાનો મનપાએ ચેક કરી, ક્યાંય પાણીના પાઉચ ન મળ્યા: કોંગ્રેટ્સ કોર્પો. ! રાજકોટ તા,12
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં સ્વચ્છતા જળવાઇ રહે તે હેતુથી જાહેરમાં કોઇ5ણ સ્થળે કચરો ફેકવા 5ર પ્રતિબંઘ કરેલ હોવા છતા અમુક આસામી/દુકાનદારો દ્વારા જાહેર રસ્તામાં, મુખ્ય માર્ગોમાં તેમજ સર્કલમાં કચરો, એંઠવાડ, ફેકવામાં આવતા 11 વ્યક્તિ પાસેથી વહીવટી ચાર્જ વસુલવામાં આવેલ તેમજ પ્રતિબંઘીત પ્લાસ્ટીક બેગ્ઝ જપ્ત કરવામાં
આવેલ છે.
વન વીક વન રોડ સફાઇ ઝુંબેશના ભાગ રૂપે કમિશ્નર શ્રી બંછાનિધિ પાનીના આદેશ અન્વયે વેસ્ટ ઝોન ખાતે આવેલ રૈયા રોડ (રૈયા ચોકડી થી રૈયા ગામ સુધી) 5ર આજે વન-ડે- વન રોડ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા રૈયા રોડ વિસ્તાર ની સફાઇ કુલ 10 સફાઇ કામદારો તેમજ 1 ટ્રેકટર સાથે રાખીને ઝુંબેશ રૂપે સફાઇ કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
રૈયા રોડ વિસ્તાર સફાઇ થયા બાદ જાહેરમાં કચરો ફેંકવા સબબ અને પ્રતિબંઘીત પ્લાસ્ટીકનો વ5રાશ કરવા સબબ કુલ 11 આસામીઓ પાસેથી કુલ રૂપીયા 3,850 વહીવટી ચાર્જ વસુલવામાં આવેલ તેમજ 4 કીલો પ્રતિબંઘીત પ્લાસ્ટીક જપ્ત કરવામાં આવેલ. ઉ5રોકત કામગીરીમાં મુખ્યત્વે રૈયા રોડ વિસ્તાર 5ર આવેલ દુકાનો માં પાનમાવા પ્લાસ્ટીક રાખવા સબબ વહિવટી ચાર્જ વસુલ કરેલ. વધુમાં રૈયા રોડ પર આવેલ કુલ 10 પાન માવા દુકાનો પાણીના પાઉચ માટે ચેક કરતા એકપણ સ્થળ પર પાણીના પાઉચ મળેલ નથી અને પાણીના પાઉચ બંધ થયેલ છે.
ઉ5રોકત કામગીરી કમિશ્નર તેમજ નાયબ કમિશ્નરશ્રી જાડેજાના આદેશ અન્વયે નાયબ પર્યાવરણ ઇજનેર દિગ્વિજયસિંહ તુવર ની દેખરેખમા મદદનીશ 5ર્યાવરણ ઇજનેર રાકેશ શાહ ની હાજરીમાં સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર મનોજ વાઘેલા, અને સેનેટરી ઇબ. સન્સ્પેકટર ઉદયભાઇ, બાલાભાઇ દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું મહાપાલિકાની યાદીમાં જણાવાયુ છે.