આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

1946 સીરિયાએ ફ્રાંસથી આઝાદી મળ્યાની જાહેરાત કરી.
1975 ભારતના બીજા રાષ્ટ્રપતિ એસ.રાધાકૃષ્ણનનું નિધન
1993 અંતરિક્ષયાન એસટીએસ-56 ડિસ્કવરી ધરતી પર પરત ફર્યુ