All

વાહનોમાં 15 જાન્યુ. સુધીમાં  HSRP  નંબર પ્લેટ ફરજિયાત વાહનોમાં 15 જાન્યુ. સુધીમાં HSRP નંબર પ્લેટ ફરજિયાત

આવી પ્લેટ વિહોણા વાહનોને ગુના દીઠ 500 રૂપિયાનો દંડ થશે

Mostly Cloudy 
48°F 34°F 
Ashburn, VA, United States Weather forecast.